02 آذر
بهترین شیرپوینت فارسی ایران ۸) زبان فارسی در درخت تحلیل

​درخت تحلیل یا Decomposition Tree​ یکی از ابزارهای هوش تجاری در شیرپوینت است.

با استفاده از درخت تحلیل در گزارشات ایجاد شده با PerformancePoint شما می توانید گزارشات آماری و تحلیلی جالبی با پیمایش یک درخت تحلیل در میان انبوه داده ها و اطلاعاتی که از پایگاه داده های مختلف و Cube آمده اند ایجاد کنید

Screen Shot 1394-08-25 at 00.32.17.png


شیرپوینت فارسی راهکار خلاق تنها فارسی ساز شیرپوینت است که اطلاعات درخت تحلیل را برای زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی درست نمایش می دهد


نظرات

در حال حاضر برای این مطلب هیچ نظری داده نشده است.