30 شهریور
شیرپوینت توسط کارشناسان شما توسعه داده می شود

فناوری شیرپوینت ابزاری است که در صورتی که به صورت صحیح در سازمانی پیاده سازی شود و آموزش صحیح به کارکنان و کارشناسان کارفرما ارایه شود به سرعت توسط کارشناسان خود شما توسعه پیدا می کند.

پیاده سازی شیرپوینت در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یک نمونه موفق است که این مطلب را ثابت می کند.

پیاده سازی زیرساخت شیرپوینت و نگهداری آن توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است ولی همه مراحل توسعه و استفاده مناسب از فناوری شیرپوینت و پراجکت سرور توسط کارشناسان خود مجموعه توزیع نیروی برق استان زنجان انجام شده است.

​کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق زنجان پس از شرکت در دوره آموزشی رهسا هوش در شرکت راهکار خلاق همه گزارشات زیر را خودشان ایجاد نموده اند.

 


این گزارشات به دیتا بیس های عملیاتی این شرکت در محیط Oracle  و  SQL Server متصل می شوند و این گزارشات در بازه های زمانی مشخص به صورت خودکار با دیتا بیس های خودشان به روز رسانی می شوند. بنابراین مدیریت هر زمان که به این گزارشات مراجعه می کند همواره نگارش به روز و آنلاین این گزارشات را خواهد دید.


کارشناسان توزیع نیروی برق زنجان با شرکت در کلاس های آموزشی شرکت راهکار خلاق پرتال سازمانی مجموعه را خودشان ایجاد نمودند و فیلم نمایشی زیر تنها برخی از امکانات این پرتال سازمانی را نمایش می دهد.

 


فیلم زیر برخی از گزارشات سیستم مدیریت پروژه در این شرکت را نمایش می دهد که البته به دلایل امنیتی این گزارشات با اعداد و ارقام غیر واقعی تهیه شده اند و صرفا برای نمایش امکانات رهسا پروژه و نمایش سهولت ایجاد چنین گزارشات در محیط شیرپوینت ایجاد شده اند.

 پیاده سازی شیرپوینت و پراجکت سرور در توزیع نیروی برق استان زنجان یک پیاده سازی بسیار موفق است چرا که کارشناسان و مدیران این مجموعه از استفاده شیرپوینت و پراجکت سرور خوشحال هستند و این ثابت می کند پیاده سازی صحیح و آموزش صحیح کلید کاربردی شدن و استفاده موفق از شیرپوینت در شرکت شما است.

نظرات

در حال حاضر برای این مطلب هیچ نظری داده نشده است.